Untuk komunikasi secara direct tanpa save nombor saya, sila klik direct whatsapp di bawah;

direct link whatsapp

 

Skim pinjaman shariah compliant, berdasarkan prinsip akad jual beli.

Jika permohonan anda di Bank Rakyat tidak lulus disebabkan anda disenaraihitam kerana ctos atau tertunggak beberapa bulan loan kredit kad, personal loan, balance transfer, menjadi penjamin atau loan guarantor, blacklist sebab guarantor study loan, ptptn tertunggak, kenderaan kena tarik, blacklist handphone line telekomunikasi dan komitmen luar yang sangat tinggi,

anda boleh memohon dengan kami tempat untuk memohon pinjaman koperasi.

 

Biro Perkhidmatan Angkasa (ANGKASA BPA)

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) telah didaftarkan pada 12 Mei 1971 di bawah Ordinan Koperatif 33/1948. ANGKASA ditubuhkan hasil daripada cadangan Kongres Kerjasama Kedua yang dirasmikan oleh YAB Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua.

ANGKASA telah diangkat sebagai sebuah koperasi yang mewakili gerakan koperasi seluruh Malaysia. Pada 23 Mei 1996, perisytiharan pengiktirafan ini telah diwartakan.

"Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Perenggan 57(2)(b) Akta 502 Akta 502 Akta Koperasi 1993, Menteri mengisytiharkan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) sebagai badan yang mewakili gerakan koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa," menurut [KTPK.(S)07/49/1/9: PN. (PU2) 572/III].

Sebagai badan apex gerakan koperasi negara ANGKASA juga turut menganggotai ASEAN Cooperative Organization (ACO) dan International Cooperative Alliance (ICA). Presiden ANGKASA Dato' Haji Abdul Fattah Haji Abdullah juga telah dilantik sebagai Presiden ACO.

Visi, Misi, Matlamat & Fungsi

Visi ANGKASA adalah menjadi badan apeks pemangkin pembangunan koperasi terunggul di ASEAN menjelang 2020.

Misi ANGKASA adalah menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi serta melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak gerakan koperasi melalui pengurusan yang professional.

Matlamat penubuhan ANGKASA terkandung di dalam Undang-Undang Kecil (UUK) ANGKASA (Pindaan 2010). Menurut subseksyen 4(3) Akta, matlamat ANGKASA sebagai badan yang mewakili Gerakan Koperasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa (yakni koperasi apeks) ialah:-

 1. menyatukan semua koperasi dalam Malaysia;
 2. mewakili Gerakan Koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;
 3. memperjuang, mengawasi dan menjaga kepentingan dan pembangunan koperasi ahli khususnya dan Gerakan Koperasi amnya;
 4. dan memudahkan operasi koperasi ahli.

Fungsi utama ANGKASA yang terkandung di dalam UUK 11 (1) adalah memastikan matlamatnya (ANGKASA) tercapai dengan memberi perkhidmatan sebagaimana yang diperihalkan dalam Undang-Undang Kecil. Di dalam UUK 11 (2), ANGKASA berfungsi untuk :-

 1. memberi nasihat dan bantuan kepada koperasi ahli dalam perjalanan pengurusan perniagaan mereka;
 2. menggalakkan kajian penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan Gerakan Koperasi;
 3. menyedia dan memberi perkhidmatan nasihat dan panduan berkenaan dengan hal pentadbiran, pengurusan, perakaunan, audit, undang-undang, keusahawanan, skim perlindungan sosial termasuk zakat dan wakaf, kemudahan BPA dan lain-lain perkhidmatan untuk kepentingan koperasi ahli dan gerakan Koperasi amnya;
 4. memajukan pendidikan, latihan dan penerangan ilmu koperasi, dan ilmu perniagaan, keusahawanan dan perindustrian dalam bidang yang dinyatakan dalam perenggan (o) fasal (1) undang-undang kecil 12;
 5. membantu Kerajaan untuk menggalakkan dan mengembangkan Gerakan Koperasi dalam Malaysia selaras dengan Dasar Koperasi Negara dana pa-apa dasar Kerajaan berhubungan dengan koperasi;
 6. mengambil dayausaha dan initiatif bagi menggalakkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti dalam bidang sosial dan ekonomi Negara;
 7. mengadakan atau menerima dan mentadbir kumpulan wang, tabung atau skim khas atau am bagi memajukan Gerakan Koperasi;
 8. memainkan peranan dan menyelaras, sejauh mana yang munasabah, penjagaan alam sekitar;
 9. berkhidmat sebagai pusat tumpuan fikiran mengenai segala perkara yang berkaitan dengan Gerakan Koperasi dan mengemukakan fikiran dan pendapat mengenai Gerakan Koperasi kepada mana-mana pihak yang berkaitan;
 10. mengumpul segala maklumat berkaitan dengan Gerakan Koperasi;
 11. mempromosi dan mengembang teknik pengurusan dan perniagaan serta penggunaan alat dan teknologi yang canggih;
 12. melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan dan kebajikan termasuk penubuhan pasukan sukarela di dalam dan luar Malaysia; dan
 13. pada amnya membantu dan memudahkan operasi koperasi ahli.

Hubungi Kami

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad
Wisma Ungku A.Aziz, Jalan SS6/1
47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor
Tel: +603 7806 1977
Faks: +603 7804 2315
E-mel: apex@angkasa.coop
-----------------------------------------------

Pejabat Perhubungan ANGKASA Negeri Sarawak
Aras Bawah
Lot 433, Seksyen 65, KTLD
Jalan Matang
93400 Kuching, Sarawak
Tel: +6082 536 092 / 511 528
Faks: +6082 536 062
E-mel: jpn_sarawak@angkasa.coop

-----------------------------------------------

Pejabat Perhubungan ANGKASA Negeri Sabah
Lot 13, Lorong Grace Square 1
Jalan Pantai Sembulan
88582 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +6088 244 543
Faks: +6088 242 542
E-mel: jpn_sabah@angkasa.coop

~SUMBER DARI WEBSITE ANGKASA~

Cetakan epenyata gaji anm dan laporan

Cetakan eslipgaji (payslip) jabatan akauntan negara malaysia. Cara mendaftar dan panduan semakan payslip akan ditunjukkan