Sistem Gaji Badan Berkanun

Sistem Gaji Badan Berkanun

Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia

Sistem Gaji ATM (SGATM)

Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia Masalah login Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia dan isu teknikal berkaitan capaian ke e payslip anda? Mari dapatkan penyelesaiannya ada di sini. Akses untuk slipgaji Tentera https://spgatm.ugat.mil.my/ Sistem Gaji ATM (SGATM) Summary System Name: Sistem Gaji ATM (SGATM) Category: Electronic Pay Slip State: – System User: …

Sistem Gaji ATM (SGATM) Read More »

Sistem Penyata Pencen Pesara ATM

Sistem Penyata Pencen Pesara ATM

Sistem Penyata Pencen Pesara ATM Pembangunan system penyata pencen Pesara ATM ini adalah sebagai platform bagi veteran ATM membuat semakan penyata pencen atas talian pada bila-bila masa yang diperlukan. Sistem yang dibangunkan ini akan menggantikan sistem penyata pencen yang lama. Sistem ini boleh diakses dari luar dimana veteran ATM sendiri boleh memuat turun penyata mereka …

Sistem Penyata Pencen Pesara ATM Read More »

UGAT Urusan Gaji Angkatan Tentera Malaysia (Askar)

UGAT Urusan Gaji Angkatan Tentera Malaysia (Askar)

UGAT Urusan Gaji Angkatan Tentera Malaysia (Askar) Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan Tentera merupakan sebuah organisasi yang bertindak sebagai pusat pemprosesan gaji dan elaun di bawah pentadbiran Bahagian Perkhidmatan Anggota, Markas Angkatan Tentera Malaysia. Secara umumnya fungsi Jabatan Arah merangkumi proses penyediaan pembayaran, pengauditan, perakaunan, khidmat nasihat dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan potongan gaji …

UGAT Urusan Gaji Angkatan Tentera Malaysia (Askar) Read More »

error: Content is protected !!