Koperasi Perkasa KOPERKASA

Pinjaman Peribadi Koperasi Perkasa KOPERKASA Personal Loan

About Koperasi Perkasa KOPERKASA

Untuk semakan kelayakan pinjaman peribadi koperasi perkasa, sila Call/SMS/Whatsapp payslip e penyata gaji terkini ke 0192983056. Ikuti produk dan perkhidmatan yang ada untuk ada sertai sekarang!

 • Produk dan Perkhidmatan Koperkasa

  Terdapat banyak perkhidmatan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Perkasa iaitu:-

  1. Pembiayaan kenderaan
  2. Pembiayaan pembiayaan alat dan barangan
  3. Pembiayaan pendidikan
  4. Pembiayaan kebajikan
  5. Pembiayaan pelancongan dan umrah
  6. Koperasi Ar-Rahnu
  7. Pinjaman peribadi Koperasi

Pembiayaan Kenderaan

Pembiayaan kenderaan yang disediakan oleh Koperasi Perkasa bertujuan untuk memberi kemudahan kepada anggota untuk membeli kenderaan serta memohon wang tunai dalam satu masa.

KONSEP Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM60,000
 • KADAR KEUNTUNGAN 5% untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. 6% untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 5 tahun untuk pembiayaan RM10,000 dan ke bawah. Maksimum 10 tahun untuk pembiayaan RM10,001 hingga RM60,000
 • JAMINAN Daftar hak milik adalah atas nama peminjam dan hak milik dituntut oleh KOPERKASA sepanjang tempoh pembiayaan.
 • INSURAN & CUKAI JALAN Insuran Comprehensive hendaklah diambil menerusi KOPERKASA, sepanjang tempoh pembiayaan.

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Jumlah layak dibiaya adalah berdasarkan had potongan gaji dan tertakluk kepada kedudukan kewangan Koperkasa.

DOKUMEN

 1. Surat penjelasan mengenai kelulusan pinjaman daripada KOPERKASA bersama-sama inbois.
 2. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan

Pembiayaan Pembelian Alat & Barangan dari Koperasi Perkasa bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota untuk membeli alat dan barangan keperluan rumah secara bayaran ansuran.

KONSEP Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM20,000
 • KADAR KEUNTUNGAN 5.99%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 8 tahun
 • JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Jumlah layak dipinjam berdasarkan had potongan gaji.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Peribadi Koperasi Perkasa KOPERKASA bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anggota bagi pembiayaan pendidikan anak-anak atau anggota itu sendiri.

KONSEP Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM5,000 untuk peringkat sekolah rendah / menengah >> RM30,000 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej
 • KADAR KEUNTUNGAN 5%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK sehingga 5 tahun untuk peringkat sekolah rendah / menengah >> sehingga 15 untuk peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam / Swasta atau kolej
 • JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota telah genap 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan oleha majikan anggota)
 3. Salinan sijil kelahiran anak (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)
 4. Surat tawaran IPT, jika berkenaan (yang telah dicop dan disahkan oleh majikan anggota)

Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan Kebajikan khas dari Koperasi Perkasa bertujuan untuk memberikan kepada anggota dalam urusan berikut:

 • Kematian keluarga terdekat;
 • Ketika ditimpa mala petaka seperti kebakaran, banjir, ribut taufan dan kemalangan serius lain;
 • Rawatan Kesihatan / Rawatan doktor pakar / pembelian produk kesihatan.

KONSEP Bai Al-Inah

 1. JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM10,000
 2. PERATUS KEUNTUNGAN serendah 5%
 3. TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun
 4. JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan kepada Peraturan Kewangan Jabatan/Majikan.
 2. Anggota Koperasi Perkasa telah genap 3 bulan menjadi anggota dan potongan gaji untuk Modal Yuran Bulanan telah dimulakan.

DOKUMEN

 1. Dokumen-dokumen asal yang sah seperti Laporan Polis, syor dan sokongan Doktor atau Doktor Pakar, resit atau Sijil Kematian sebagai bukti kejadian yang berlaku,
 2. Salinan asal slip gaji pemohon,
 3. Salinan MyKad Pemohon.

Pembiayaan Pelancongan (termasuk UMRAH)

Pembiayaan Pelancongan dari Koperasi Perkasa bertujuan memberikan kemudahan kepada anggota untuk membeli tiket penerbangan luar atau dalam negara dan penambahan wang saku semasa pemergian. Pembiayaan ini juga boleh digunakan untuk tujuan UMRAH.

KONSEP Bai Al-Inah

 • JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN RM10,000
 • KADAR KEUNTUNGAN 6%
 • TEMPOH BAYARAN BALIK Maksimum 10 tahun
 • JAMINAN TIADA penjamin diperlukan

SYARAT-SYARAT

 1. Anggota Koperasi Perkasa yang mempunyai potongan aktif.
 2. Anggota yang baru mendapat kelulusan keanggotaan boleh terus memohon pembiayaan.
 3. Gaji pemohon layak dipotong berdasarkan peraturan kewangan Jabatan/Majikan.
 4. Permohonan hendaklah tidak kurang dari 45 hari bekerja daripada tarikh keberangkatan.
 5. Anggota hendaklah mendapatkan Pakej Umrah daripada Syarikat yang dilantik oleh KOPERKASA.

DOKUMEN

 1. Salinan asal slip gaji terkini pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 2. Salinan MyKad pemohon (yang telah dicop dan disahkan)
 3. Dokumen-dokumen sokongan lain yang diperlukan.

Koperkasa Ar-Rahnu

Produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Koperasi Perkasa KOPERKASA

Koperasi Perkasa Ar-Rahnu
Koperasi Perkasa Ar-Rahnu

Contact Us Koperasi Koperkasa

Ibu Pejabat

Koperasi Koperkasa Berhad
Wisma Koperkasa,
16-20, Jalan Simpang Tiga
93300 Kuching Sarawak

E-mel: general@koperkasa.com.my
Telefon: 082-424596 082-424597 082-425610 082-426771

*sumber: Koperkasa Website

Hashtag / Keywords

#pinjamanperibadi #personalloan #pembiayaanperibadi #personalfinancing #koperasi #KoperasiPerkasa #KOPERKASA


Home


Koperkasa Business

error: Content is protected !!