Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia

Masalah login Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia dan isu teknikal berkaitan capaian ke e payslip anda? Mari dapatkan penyelesaiannya ada di sini.

Akses untuk slipgaji Tentera https://spgatm.ugat.mil.my/

Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia

Sistem Gaji ATM (SGATM) Summary

  • System Name: Sistem Gaji ATM (SGATM)
  • Category: Electronic Pay Slip
  • State: –
  • System User: Angkatan Tentera Malaysia ATM

Berapa lama tempoh Penyata Gaji dan Borang EC disimpan di dalam Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia?

Anda boleh memuat turun dokumen Penyata Gaji dan Borang EC dalam tempoh berikut dan adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memuat turun kesemua penyata yang dikeluarkan bagi tujuan simpanan SEBELUM dilupuskan daripada Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia. Permohonan untuk mendapatkan semula Penyata Gaji dan Borang EC SELEPAS tempoh tersebut adalah TIDAK DILAYAN.

  • 12 bulan terkini bagi Penyata Gaji Bulanan (mulai April 2019); dan
  • 7 tahun kebelakangan bagi Borang EC (mulai tahun 2018).

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memuat turun penyata gaji bulanan dan penyata pendapatan tahunan ke dalam hardisk atau pendrive anda sebelum ia dikeluarkan dari sistem.

Siapa pengguna Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia?

Pengguna SPGATM terdiri daripada semua pegawai dan anggota tentera yang masih berstatus aktif dan masih berkhidmat dalam perkhidmatan KDYMM Seri Paduka Yang Dipertuan Agong.

Isu Teknikal Sistem Gaji ATM (SGATM)

Apakah yang perlu dibuat sekiranya menghadapi masalah ‘incompatibility view’ selepas berjaya mendaftar masuk Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia?

Anda perlu mengemaskini versi browser yang lebih terkini dan anda juga digalakkan agar sentiasa membuat Clear Browsing Data / History browser yang digunakan pada computer atau telefon pintar masing-masing agar tidak mengganggu capaian ke Internet.

Bagaimana cara untuk memperbaharui peranan sebagai Pentadbir Sistem Gaji ATM Angkatan Tentera Malaysia SPGATM di pasukan masing-masing?

Sila kemukakan permohonan tersebut kepada Pentadbir Sistem Gaji ATM Angkatan Tentera Malaysia SPGATM di UGAT bagi penetapan peranan tersebut. Kemukakan bersama surat iringan dari ketua tempat bertugas yang menerangkan tujuan/maksud tersebut.

Saya ingin mendapatkan penyata gaji saya yang lama Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia namun tidak terdapat didalam sistem. Apakah yang membolehkan saya mendapatkannya semula?

Sistem hanya menyimpan maklumat penyata gaji bulanan bagi tempoh 12 bulan terakhir manakala maklumat Borang EC bagi tempoh 7 tahun. Sila dapatkan maklumat penyata gaji bulanan dan Borang EC yang melebihi tempoh yang dinyatakan di atas daripada Pejabat Gaji di mana anda berkhidmat ketika itu.

Saya telah menekan lupa katalaluan Sistem Gaji ATM (SGATM) Angkatan Tentera Malaysia, namun tiada maklum balas yang diterima melalui emel atau sms. Apakah yang perlu saya lakukan?

Maklum balas tidak diterima kemungkinan disebabkan oleh alamat emel yang didaftarkan di dalam sistem tidak lagi sah atau bukan kepunyaan anda menyebabkan maklumbalas tidak sampai kepada anda. Anda perlu melaporkan perkara ini kepada Pegawai Gaji Pasukan anda bagi membolehkan anda mendaftar semula ke dalam sistem.

Isu-isu lain berkaitan Sistem Gaji ATM (SGATM)

Bagaimana untuk memperolehi Penyata Gaji dan Borang EC yang lama iaitu sebelum tahun 2019?

Penyata Gaji dan Borang EC yang dikeluarkan pada tahun-tahun SEBELUM April 2019 adalah secara manual (hardcopy) dalam 3 salinan. Hanya SATU penyata sahaja yang dikeluarkan kepada setiap pegawai dan anggota. Salinan kedua dan ketiga disimpan oleh pihak UGAT dan Pejabat Gaji Pasukan.

Bilakah penyata gaji bulan semasa boleh diakses melalui SPGATM?

Ianya boleh diakses pada selewat-lewatnya tiga hari sebelum tarikh gaji pada bulan berkenaan. Sila [Klik Sini] untuk mendapatkan maklumat tarikh pembayaran gaji bagi tahun semasa.

The best destinations around the world.

FAQ Sistem Gaji ATM (SGATM)

Anda dikehendaki mengemukakan masalah tersebut kepada Pegawai Gaji tempat anda bertugas.

Terdapat sejumlah pegawai/anggota yang dikenalpasti masih menggunakan nombor tentera lama dan disebabkan itu tidak boleh mengakses ke dalam SGATM. Anda boleh berhubung dengan Pegawai Gaji tempat anda bertugas untuk dipanjangkan kepada Pentadbir Sistem.

SPGATM mula digunakan secara rasmi oleh pegawai dan anggota tentera mulai bulan April tahun 2019.

Anda dinasihatkan supaya menghubungi pegawai gaji pasukan anda supaya mengemaskini maklumat nombor tentera anda yang terkini. Kegagalan pengemaskinian data anda akan menjejaskan capaian anda kepada SPGATM.

Setelah tamat tumpangan luar, pihak UGAT akan menerima arahan daripada CKT untuk pembayaran gaji diteruskan. Penyata gaji bulanan diproses setelah UGAT mendapat maklumbalas tersebut. Penyata gaji tersebut akan dimuat naik sebaik sahaja pemprosesan berkaitan selesai.

Ianya boleh diakses pada selewat-lewatnya tiga hari sebelum tarikh gaji pada bulan berkenaan. Sila [Klik Sini] untuk mendapatkan maklumat tarikh pembayaran gaji bagi tahun semasa.

Contact UGAT Urusan Gaji Angkatan Tentera Malaysia (Askar)

error: Content is protected !!