Sistem Gaji espeks Perak Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Portal eSpeks Perak adalah satu produk yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi membantu Perbendaharaan Negeri membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet. Portal iSPEKS mengandungi 3 subsistem iaitu eMaklum, ePayslip dan eEC. Walau bagaimanapun, ke semua modul di dalam Portal iSPEKS boleh diakses melalui satu (1) skrin login.

Sistem Gaji espeks Perak Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM

Sistem Gaji espeks Perak Summary

 • System Name: Sistem Gaji espeks Perak
 • Category: Electronic Payment
 • State: Perak Darul Ridzuan

Keperluan Laman Web ESpeks Perak Sistem E-Penyata Gaji

Untuk pengalaman laman web yang menarik, pelayar yang disyorkan adalah seperti berikut: –

 • Chrome 30+
 • Firefox 30+
 • Safari 7+
 • Internet Explorer 11+

Laman web ini boleh dilayari menggunakan desktop dan telefon pintar. Sesuai dipaparkan menggunakan resolusi minimum 1366×768.

Sejarah Penubuhan Pejabat Kewangan Negeri Perak

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak 1948, Seksyen XXXVIc (1) memperuntukkan:

 1. “Hendaklah diwujudkan jawatan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-undang Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri dan pelantikan bagi jawatan-jawatan itu hendaklah dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan daripada kalangan anggota mana-mana perkhidmatan awam yang relevan“.
 2. Seksyen 2 (c) pula menetapkan “Pegawai Kewangan Negeri hendaklah menjadi pegawai utama yang bertanggungjawab bagi pengurusan kewangan Negeri“.
 3. Dengan peruntukan di atas, Pejabat Kewangan Negeri Perak Darul Ridzuan telah diwujudkan dan bertanggungjawab menguruskan hal-ehwal kewangan Negeri Perak berpandukan Akta Acara Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan.
 4. Pejabat Kewangan Negeri Perak Darul Ridzuan diketuai oleh Y.B. Pegawai Kewangan Negeri dengan dibantu oleh Timbalan Pegawai Kewangan Negeri, Bendahari Negeri, tiga orang Ketua Penolong Pegawai Kewangan, dua orang Penolong Pegawai Kewangan Negeri, 1 orang Penolong Bendahari, 1 orang Pegawai Sistem Maklumat dan lebih kurang 75 anggota kumpulan sokongan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Carta Organisasi Pejabat Kewangan Negeri Perak Darul Ridzuan.

Link Sistem Gaji espeks Perak

Sila klik link dibawah untuk terus ke Sistem Gaji espeks Perak. Pautan tersebut akan membawa anda ke laman web rasmi eSpeks Perak.

https://p.1speks.perak.gov.my/eispeks/main

https://nordiyana.com, https://rumahmampumilik.com, https://hobbyforte.com, https://malaysiadigit.com

http://kewangan.perak.gov.my/
https://p.1speks.perak.gov.my/eispeks/main

The best destinations around the world.

Contact Pejabat Kewangan Negeri Perak

error: Content is protected !!