Sistem Gaji iSpeks Melaka Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Portal iSPEKS adalah satu produk yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi membantu Perbendaharaan Negeri membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet.

Sistem Gaji iSpeks Melaka Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Sistem Gaji iSpeks Melaka Jabatan Akauntan Negara Malaysia Summary

 • System Name: Sistem Gaji iSpeks Melaka Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 • Category: Electronic Pay Slip
 • State: Melaka

Polisi Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka

Polisi Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka:

 • Memelihara integriti dan kerahsiaan data kewangan Kerajaan.
 • Melaksanakan transaksi di iSPEKS mengikut peranan, capaian dan had kelulusan yang ditetapkan sahaja.
 • Sekiranya terdapat polisi atau prosedur yang tidak dikawal melalui fungsi dalam iSPEKS, maka pengguna adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan transaksi mengikut skop tugasan yang telah diluluskan sahaja.

Terdapat 3 Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka seperti berikut: –

 1. Pendaftaran Baharu dan Kemaskini Capaian Pengguna
 2. Nyah Aktif Profil Pengguna
 3. Penetapan Semula Kata Laluan (Lupa Kata Laluan)

Akses Sistem Gaji ESpeks Melaka

Portal iSPEKS mengandungi 3 subsistem iaitu eMaklum, ePayslip dan eEC. Walau bagaimanapun, ke semua modul di dalam Portal iSPEKS boleh diakses melalui satu (1) skrin login.

Prosedur Pentadbiran Pengguna iSpeks Melaka - Pendaftaran Baru

Cara-cara Pendaftaran Baharu dan Kemaskini Capaian Pengguna: –

 1. Pemohon isi Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS
 2. Kelulusan Pegawai Pengawal / KetuaJabatan / Pemegang Waran Peruntukan
 3. Kelulusan Perbendaharaan Negeri
 4. Pendaftaran di iSPEKS

Nyah Aktif Profil Pengguna

Prosedur Pentadbiran Pengguna iSpeks Melaka untuk Nyah Aktif Profil Pengguna adalah seperti berikut: –

 1. Wakil PTJ isi Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS.
 2. Kelulusan Pegawai Pengawal / Ketua Jabatan / Pemegang Waran Peruntukan.
 3. Kelulusan Perbendaharaan Negeri.
 4. Nyah aktif profil Pengguna di iSPEKS

Penetapan Semula Kata Laluan (Lupa Kata Laluan)

Penetapan Semula Kata Laluan (Lupa Kata Laluan) bagi prosedur pentadbiran pengguna iSpeks Melaka adalah seperti berikut: –

 1. Anda hendaklah hubungi Pentadbir Sistem di PerbendaharaanNegeri.
 2. Pentadbir Sistem akan Reset Kata Laluan ke default password.
 3. Pengguna perlu menukar default password ke kata laluan baharu
 4. Selesai!

Link iSpeks Melaka

Untuk mengakses Sistem Gaji ispeks Melaka Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM, sila klik link dibawah: –

https://p.ispeks.melaka.gov.my/eispeks/main?timeout=

Hashtag / Keywords

#epayslip #iSpeks #iSpeksMelaka

The best destinations around the world.

Contact Sistem Gaji iSpeks Melaka

error: Content is protected !!