Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI Personal Loan

Skim Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Koperasi KBI menyediakan pembiayaan dalam pelbagai bentuk kepada anggota koperasi. Produk terhangat skim pembiayaan adalah pembiayaan Peribadi dengan jumlah maksimum RM150,000, skim pembiayaan i Peribadi KBI dengan jumlah RM3,000 minimum sehingga RM100,000 maksimum.

Selain itu, koperasi KBI menyediakan pinjaman peribadi yang dikenali Pembiayaan Peribadi Khas Dana Bank Rakyat dengan jumlah RM3,000 minimum sehingga RM150,000 maksimum dan tidak ketinggalan pembiayaan peribadi Warga Emas dengan amaun loan RM5,000 maksimum.

Produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh Koperasi KBI kepada anggota adalah pembiayaan tanah, pembiayaan Al-Qardhul Hassan, pembiayaan kenderaan, pembiayaan perumahan (Belian & Ubahsuai), pembiayaan pendidikan untuk anak yang ke IPT juga pembiayaan Mawaddah iaitu pembiayaan perkahwinan. Pembiayaan Saham ESOS/IPO juga ditawarkan kepada anggota yang layak.

 • Apakah perkhidmatan pinjaman peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI yang lain?

  Selain dari pinjaman peribadi, Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI juga menjalankan pembiayaan seperti dibawah:-

  1. Pembiayaan Tanah
  2. Pembiayaan Al-Qardhul Hassan
  3. Pembiayaan Kenderaan
  4. Pembiayaan Rumah (Belian & Ubahsuai)
  5. Pembiayaan Pendidikan (IPT)
  6. Pembiayaan Mawaddah (Perkahwinan)
  7. Pembiayaan Saham ESOS/IPO

Skim Pinjaman Peribadi Khas

Tujuan

Pembiayaan untuk tujuan Peribadi.

Kaedah

 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pembiayaan adalah RM150,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ribu sahaja)

Kelayakan

 1. Umur minima 18 tahun hingga 58 tahun sahaja.
 2. Kakitangan kerajaan yang berpendapatan tetap, mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA dan disahkan jawatan. Syarikat swasta tersebut perlu menjadi panel angkasa sekurang-kurangnya setahun;
 3. Perlu mempunyai syer minimum terkumpul untuk syarat layak hak
 4. Anggota hendaklah memiliki sekurang-kurangnya modal yuran RM 180 (RM30 x 6 bulan) dan telah mencarum Tabung Kebajikan RM30 (RM5 x 6 Bulan )
 5. Telah menjadi anggota selama enam (6) bulan
 6. Berpendapatan tetap serta berkemampuan untuk bayaran balik dengan ansuran bulanan tidak melebihi 60% atau 50% (bagi majikan yang menetapkan syaratnya) daripada pendapatan.
 7. Telah berkhidmat selama satu (1) tahun.

Keuntungan

Keuntungan dikenakan adalah sebanyak 6% setahun.

Tempoh Bayaran Balik

Tidak melebihi Satu Ratus Lapan Puluh (180) bulan atau jumlah maksimum yang dipersetujui oleh institusi kewangan yang menyediakan pembiayaan.

Cagaran

Sekirannya pemohon tidak mempunyai penjamin, pemohon perlu mengemukakan cagaran asset. Pemohon perlu menandatangani surat ikatan penyerahan hakmilik sebagai cagaran atas pembiayaan sepanjang tempoh pembiayaan, kos guaman, duti setem dan takaful ditanggung oleh pemohon.

Penjamin

 1. Sektor Awam :- Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai pendapatan tetap dan ada kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA.
 2. Sektor swasta :- Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan sehingga RM50,000Pemohon perlu mengemukakan dua (2) orang penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan RM50,000 ke atas.
 3. Bagi bekerja Swasta/Sendiri yang tidak mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (Sekirannya dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan)
 4. Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan sehingga RM20,000.
 5. Pemohon perlu mengemukakan dua (2) orang penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan RM20,000 ke atas.

Pembiayaan Semula

 • Pembiayaan semula hanya untuk jenis rumah yang boleh dicagarkan atas namaKoperasi ini.
 • Bagi tujuan pembiayaan semula (re-financing) pemohon hendaklah mengemukakan nilai harga semasa rumah (dibuat oleh penilai yang sah)dan penyata baki hutang di bank terdahulu.

Dokumen yang perlu disediakan

 1. Salinan kad pengenalan yang disahkan
 2. Slip gaji asal 3 bulan terakhir berserta salinan yang disahkan
 3. Segala bukti sokongan termasuk salinan geran tanah, surat perjanjian jual beli dan yang berkaitan dengannya hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembiayaan ini. (Yang telah
 4. Geran tanah yang dikemukakan hendaklah menyatakan nama penjual.
 5. Salinan bil letrik
 6. Salinan slip gaji pasangan (pasangan yang bekerja)
 7. Salinan penyata KWSP
 8. Salinan penyata bank gaji dikreditkan

Caj yang akan ditolak dari jumlah Pembiayaan

 • Takaful – mengikut jadual
 • Bayaran caj proses RM100 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus)
 • Lain-lain caj yang diputuskan oleh Lembaga / dibenarkan oleh SKM.

Pembiayaan Kenderaan

Tujuan

Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli kenderaan baru atau terpakai yang usianya tidak melebihi seratus lapan puluh (180) bulan.

Kaedah

 • Murabahah atau;
 • Bai bithaman Ajil

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM45,000 (Ringgit Malaysia : Empat Puluh Lima Ribu Sahaja

Skim Pembiayaan Rumah & Ubahsuai Rumah

Tujuan

Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli, membina dan mengubahsuai rumah.

Kaedah

 • Al-Bai Bithaman Ajil atau;
 • Musyarakah Mutanaqisah atau;
 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

 1. RM 100,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Ribu Sahaja)bagi pembelian rumah dengan cagaran / penjamin
 2. RM45,000 (Ringgit Malaysia : Empat Puluh Lima Ribu Sahaja) bagi tujuan ubahsuai dengan penjamin.

Skim Pembiayaan Tanah

Tujuan

Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli Tanah.

Kaedah

 • Al-Bai Bithaman Ajil atau;
 • Musyarakah Mutanaqisah atau;
 • Murabahah

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM65,000 (Ringgit Malaysia : Enam Puluh Lima Ribu Sahaja)

Pinjaman IPT

Tujuan

Pembiayaan ini bertujuan untuk membiayai pengajian anggota dan tanggungan di mana-mana IPT atau Pusat Latihan Kemahiran Bertauliah dengan keutamaan diberi pada pelajar yang memohon untuk melanjutkan pengajian di Kolej Dar Al-Hikmah (KDH), KBI Caltech atau Kolej Instech.

Kaedah

 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM30,000 (Ringgit Malaysia : Tiga Puluh Ribu Sahaja)

Skim Mawaddah (Pembiayaan Perkahwinan)

Tujuan

Pembiayaan Peribadi untuk tujuan perkahwinan

Kaedah

 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM20,000 (Ringgit Malaysia : Dua Puluh Ribu Sahaja)

Al Qardhul Hassan (Skim Kebajikan)

Tujuan

Pembiayaan untuk tujuan kebajikan

Jumlah Pinjaman Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah pinjaman adalah RM3000 (Ringgit Malaysia : Tiga Ribu Sahaja)

SAHAM ESOS/IPO

Skim Pembiayaan Saham Secara Syariah

Sejajar dengan misi KBI, KBI akan sentiasa meneroka peluang dan produk-produk terbaru yang berteraskan syariah untuk kepentingan ummah.

Skim Pembiayaan Saham Secara Syariah merupakan produk terbaru KBI, menawarkan kemudahan pembiayaan khususnya kepada individu yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan bagi pembelian saham – saham tersenarai di bursa saham Malaysia. Tumpuan utama skim ini ialah untuk membiayai pekerja-pekerja yang bertugas di syarikat-syarikat awam tersenarai ( Public Listed Company) dan mendapat peruntukan Skim ESOS ( Employee’s Share Option Scheme).

Hubungi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad

Ibu Pejabat KBI

KOPERASI BELIA ISLAM MALAYSIA BERHAD (Ibu Pejabat KBI )
NO. 10, JALAN TC 2A/2
TAMAN CEMERLANG
GOMBAK 53100
KUALA LUMPUR

Email: kbihq@kbi.com.my

Urusan Jual Beli emas & perak

basariah@kbi.com.my
No. Telefon:603- 4147 2143 603- 4147 2145 603- 4147 2142
No. Fax: 603- 4147 4942

Waktu berurusan

Isnin hingga Jumaat 9.00 pagi hingga 5.00 petang
Waktu berurusan Isnin hingga Jumaat di bulan Ramadhan 9.00 pagi hingga 4.00 petang

Bank urus niaga KBI

Maybank – 564061102115
Bank Islam Malaysia Berhad – 14014010002564
Bank Muamalat Malaysia – 14140002661712
Bank Simpanan Nasional Berhad – 1410029000004560

nota: Segala urusniaga atas nama Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad. Sila call hq KBI terlebih dahulu sebelum sebarang transaksi dilakukan.

https://www.kbi.com.my

Cari Pinjaman Peribadi Lain?

Contact Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

error: Content is protected !!