Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad (KAKIB)

Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad (KAKIB)

About Us

Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Bhd (KAKIB) ditubuhkan pada 27 Julai, 1923 dan kini beroperasi di 111B, Bangunan Koperasi, Jalan Dato’Onn Jaafar, 30300 Ipoh Perak dengan keanggotaan melebihi 6000 anggota.

Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB juga telah menerima pelbagai anugerah termasuk koperasi terbaik dan juga merupakan salah satu koperasi berdaya maju yang tersenarai dalam 100 buah koperasi terbaik di Malaysia. KAKIB di uruskan oleh 15 orang.

Anggota Lembaga yang dipilih melalui Mesyuarat Agung Tahunan. Sejak ditubuhkan , kedudukan keanggotaanadalah melebihi 6000 orang dengan bermodal yuran, syer dan asset yang terkumpul berakhir tahun 2017 sebanyak RM 84.6 juta dengan bermatlamat untuk memantap ekonomi dan sosial.

Gerakan koperasi yang semakin berkembang maju di Negara ini akan menjadi penyumbang utama KDNK.

Selari dengan moto Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB sentiasa berikhtiar untuk menyediakan kemudahan dan manfaat yang bersesuaian dengan aspirasi ekonomi Negara.

Setelah hampir melebihi 90 tahun beroperasi, aktiviti Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB terus berkembang dengan mencari peluang-peluang untuk menambahkan pendapatan KAKIB.

Keanggotaan

Permohonan

Borang permohonan untuk menjadi anggota Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB perlu diisi dengan lengkap dan sempurna beserta dengan salinan penyata gaji bulan terakhir dan salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh pegawai/pengetua beserta nama dan jawatan Yang Diberikan Kuasa

Keanggotaan terbuka kepada kakitangan kerajaan, Agensi Kerajaan, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan dimana bayaran potongan bulanan anggota dapat dibuat melalui Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

Syarat –syarat Keanggotaan Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Telah mencapai umur lapan belas tahun
 3. Bermastautin atau bekerja atau mempunyai hartatanah atau bekerja dalam Negeri Perak
 4. Bukan seorang yang tidak berupaya dari segi mental atau bankrap
 5. Berjawatan Tetap

Perkara

Bayaran Minima

Yuran

RM 60.00

Simpanan Khas

RM 30.00

Insurans Berkelompok

RM 10.00

Ar-Rahnu

Pajak Gadai Islam Ar Rahnu Ar- Rahnu Kakib merupakan subsidiari milik penuh koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad (KAKIB) yang menjalankan pajak gadai islam. Ar Rahnu KAKIB menawarkan pinjaman tunai segera yang bercagarkan barangan kemas sahaja.

KELAYAKAN

 • Warganegara Malaysia
 • 18 Tahun ke atas

UPAH SIMPAN

RM0.80 untuk setiap nilai

NILAI SIMPANAN


Maksima sehingga RM 25000 untuk setiap transaksi

MARGIN PEMBIAYAAN


Sehingga 80% daripada nilai marhun


TEMPOH GADAIAN

Selama 6 bulan dan boleh diperbaharui

JENIS BARANGAN KEMAS

Emas yang bermutu 18K sehingga 24K

Pembiayaan Peribadi Koperasi KAKIB

Kriteria Pembiayaan Peribadi Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB

 1. Jumlah maksimum pembiayaan adalah RM 100,000
 2. Had umur adalah tidak melebihi 54 tahun dan tiada penjamin
 3. Memerlukan sekurang-kurangnya 2 Penjamin untuk mereka yang berumur 54 tahun ke atas
 4. Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada gaji hakiki bulanan
 5. Kadar perkhidmatan adalah 3.9% setahun
 6. Tempoh bayaran bulan selama 120 Bulan

Pembiayaan Kredit

Kriteria Pembiayaan Kredit Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB

 1. Jumlah maksimum pembiayaan 90% dari jumlah yuran atan RM 100,000 mana-mana yang kurang
 2. Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada gaji hakiki bulanan
 3. Kadar perkhidmatan adalah 3.5% setahun
 4. Tempoh bayaran bulan selama 120 Bulan
 5. Pembiayaan ini boleh digunakan untuk membeli pelbagai barangan seperti kereta, peralatan elektrik dan juga pengubahsuaian rumah

Pembiayaan Aktiviti Perniagaan

Kriteria Pembiayaan Aktiviti Perniagaan Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB

 1. Jumlah maksimum pembiayaan adalah RM 30,000
 2. Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada gaji hakiki bulanan
 3. Kadar perkhidmatan adalah 3.5% setahun
 4. Tempoh bayaran bulan selama 120 Bulan

Pembiayaan Pelbagai

Pembiayaan Pelbagai

 • Pembiayaan ini disediakan bagi membaharui Insurans Am, cukai jalan, peralatan kenderaan dan lain-lain perkhidmatan yang disediakan koperasi
 • Jumlah maksimum pembiayaan adalah RM 5,000
 • Kelayakan maksimum tidak melebihi dari 60% daripada gaji hakiki bulanan

Kebajikan dan Pendidikan

Khairat Kematian KAKIB

Kadar Bayaran dan Kelayakan

 1. RM 1500.00 atas kematian anggota Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad KAKIB. Dibayar kepada waris yang sah
 2. RM 1000.00 atas kematian suami/isteri anggota
 3. RM 500.00 atas kematian ibu/bapa anggota
 4. RM 500.00 atas kematian anak berumur diantara 2 minggu hingga 18 tahun
 5. Tuntutan boleh dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kematian dengan mengemukakan dokumen yang lengkap

Derma Pelajaran Anak Anggota KAKIB

Kelayakan Memohon

 1. Menjadi anggota Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad tidak kurang dari 3 tahun
 2. Anak Kandung Anggota
 3. Anak Tiri atau Anak Angkat anggota yang sah disisi Undang-Undang (Berdaftar)
 4. Keputusan peperiksaan UPSR, PT3, SPM/SPVM, STAM, STPM, Matrikulasi atau yang setaraf
 5. Permohonan yang lengkap hendaklah sampai kepada KAKIB sebelum 31 Julai setiap tahun

Pelancongan

KAKIB SAFAR TRAVEL & TOURS (KSTT) merupakan subsidiari Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad (KAKIB) telah dirasmikan pada 4 Disember 2018 oleh Encik Mohd Hizaz Bin Mohd Ibrahim, Pengarah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Negeri Perak

KSTT menyediakan pakej umrah dan pelancongan luar dan dalam negara pada harga berpatutan. Selain itu harga istimewa juga turut diberikan kepada anggota-anggota KAKIB.

KAKIB juga turut menyediakan pembiayaan khas bagi pakej umrah dan pelancongan yang ditawarkan oleh KSTT untuk kemudahan para anggota.

Para anggota yang berminat boleh menghubungi nombor dibawah:

Tel: 05-5252998 / 016-4216471

FB: KAKIBSAFARTRAVEL

“KAMI REALISASIKAN IMPIAN ANDA”

Hubungi KAKIB

Untuk maklumat lanjut berhubung Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad (KAKIB), hubungi alamat dan nombor telefon seperti dibawah:-

KOPERASI ANGGOTA KERAJAAN IPOH BERHAD
NO. 111-B, TINGKAT 1
JALAN DATO’ ONN JAAFAR
30300 IPOH PERAK

TEL: 05-2540707/05-2535369

https://pinjamanperibadi2u.com.my

Cari Pinjaman Peribadi Lain?

Contact Koperasi Anggota Kerajaan Ipoh Berhad (KAKIB)

error: Content is protected !!